Engineering

I avdeling engineering produseres alle innretninger, utstyr og festemidler som trengs for monterings- og produksjonsanleggene våre.
Vesentlige bestanddeler av engineeringvirksomheten er videre reparasjoner, endringer og vedlikehold av former og verktøy.
I Nürtingen kan alle disse oppgavene utføres på kort tid av en kvalifisert medarbeider-