Avdelinger

Vårt strategiske fokus: Avdelinger

  • Vi tilbyr proffer overalt i verden et omfattende program av sterkt verktøy for bruk under harde forhold.

  • Samtidig følger vi konsekvent visjonen om en byggeplass uten kabler. For alle relevante bruksområder inneholder sortimentet vår derfor alltid også en batteridrevet variant av produktene, som oppfyller alle krav til ytelse, kvalitet og pålitelighet.

  • Som generalist tilbyr vi ikke bare elektroverktøy for alle vanlige gjøremål, men har også kompetanseprodukter og systemløsninger som oppfyller mer spesielle behov. Det gjelder helt spesielt for hovedmålgruppene metallhåndverk og -industri samt bygge- og renoveringsbransjen.

  • Parallelt utvikler vi også maskiner som drives med strøm eller trykkluft og tilbyr et omfattende program av system- og forbrukstilbehør - for til syvende og sist er det brukerne som vet hvordan de arbeider best.

Fra råbygg til utbygging eller sanering, renovering og modernisering: For partnerne våre i byggebransjen har vi optimale systemløsninger på områdene:


  


Som spesialist for metallbearbeiding, metallindustri og industrielt vedlikehold har vi et omfattende tilbud av maskiner med integrerte løsninger for høye profesjonelle krav på områdene