Metabo Ak@demie

I over 90 år har vi fokusert på kundene og konsentrert oss om det som kan bidra til å gjøre harde jobber på byggeplasser, verksteder og i produksjonshaller enklere og lettere.

All vår kunnskap, erfaringer og kreativitet finnes i hvert enkelt Metabo-produkt - ikke minst fordi vi har en permanent dialog med kundene våre: Nyvinninger, problemløsninger og kontinuerlige produktforbedringer er resultatet av dette samarbeidet som vi gjerne vil dele med dere.

Derfor har vi satt sammen seminarmoduler som er lagt opp etter forskjellige produktverdner, bruksområder, materialer eller spesielle distribusjonsforhold. På den måten kan vi formidle relevant kunnskap og problemløsninger til de ansatte hos forhandlerne som gjerne vil forbedre sitt eget arbeide ved å kunne mer om Metabo og Metabos produkter. For det er deres suksess vi strever etter.