Tørrgangbeskyttelse-stoppbryter 10 m (0903028521)

  • Tørrløpbeskyttelse for vannverk/automater for boliger, hage-, senke-, og senketrykkpumper
  • Flottørbryter med 10 meter kabel
  • Ved suging ut av sisterner, dammer eller bekkeløp kobler flottøren pumpene inn og ut automatisk, avhengig av vannstanden
  • Plugg-/ kontaktkombinasjon
Utstyr og tekniske spesifikasjoner på maskinen på bildet kan avvike noe.
Vennligst se beskrivelsen av produktet og leveringsomfanget.
Det er bare tilbehøret som står oppført i leveringsomfanget som følger med.