REACH

Vores håndtering af forordning (EF) Nr. 1907/2006 (REACH)

Det er en selvfølge for os som tysk producent af mærkevarer med et godt ry, at vi overholder lovene. De ovennævnte bestemmelser er vi bekendt med. Siden offentliggørelsen af denne forordning har vi arbejdet på højtryk med at udføre de opgaver, som REACH pålægger os, og vi har grebet til omfattende foranstaltninger.

I henhold til REACH er vi en "downstreambruger“. Vi leverer altså "præparater" og "produkter".

Hvad betyder det nu helt konkret?

  • I henhold til artikel 33 videregiver vi nu information om alle dele, tilbehørsdele og maskiner, der ifølge de informationer, vi har, indeholder mere en 0,1 vægtprocent (0,1 % w/w) særligt problematiske stoffer på den til enhver tid værende REACH kandidatliste: Metabo_SVHC.pdf. Alene det, at en artikel står på listen, betyder ikke, at den er farlig. Desuden er det i henhold til REACH uvæsentligt, om en artikel anført på listen anvendes i maskiner, der sælge aktivt, så længe den anførte vægtgrænse ikke overskrides.

  • Ifølge vores kendskab indeholder ingen af vores artikler andele af stoffer, der ville kunne forbyde en markedsføring.

  • Det til enhver tid gældende sikkerhedsdatablad kan du få af vores salgsafdeling. Som loven foreskriver tilpasses disse sikkerhedsdatablade i forbindelse med redaktionelle ændringer, eller hvis der fremkommer nye oplysninger.

  • Eksponeringssituationerne og anvendelserne på vores præparater svarer til oplysningerne fra vores leverandører.

  • I henhold til de foreliggende informationer fra vores leverandører kan vi gå ud fra, at præregistreringen af de nødvendige stoffer foreligger rettidigt.

  • På grundlag af vores produktprogram og i henhold til sådanne foranstaltninger fra vores leverandører skal vi i den nuværende situation ikke selv registrere præparater. Dette sker via vores leverandører eller deres leverandører.

  • I henhold itl REACH skal der ikke forventes ændringer af vores produktprogram.


Hvis du har yderligere spørgsmål, bedes du henvende dig pr. e-mail til info@metabo.de

For at kunne udforme hjemmesiden optimalt og for fortløbende at kunne forbedre den, bruger Metabo cookies. Ved fortsat at bruge hjemmesiden accepterer du brugen af cookies. Flere informationer